NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologinen fysioterapia on keskus- ja ääreishermostoperäisistä sairauksista tai vammoista kuntoutuville henkilöille tarkoitettu fysioterapiamuoto. Voit hakeutua fysioterapiaan mikäli sinulla on esimerkiksi:

  • Aivoverenkiertöhäiriön (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto) jälkitila
  • MS
  • Parkinson
  • Aivovamma tai aivokasvain
  • Selkäydinvamma tai selkäydinkasvain
  • CP
  • Lihastautisairaus

Fysioterapian tavoitteena on tukea kuntoutujaa saavuttamaan haluamansa työ- ja/tai toimintakyky. Neurologinen fysioterapia voi olla joko yksilö- tai ryhmämuotoista fysioterapiaa.

Yksilöfysioterapia voidaan toteuttaa vastaanottokäynteinä, kotikäynteinä tai esim. harrastelajin tutustumiskäynteinä. Lisäksi fysioterapia voidaan toteuttaa yhdessä toisen erityistyöntekijän, kuten esim. toimintaterapeutin kanssa yhteisterapiana.

Ryhmämuotoinen fysioterapia tapahtuu ryhmässä vastaanottokäynteinä tai esim. kuntosalilla. Ryhmässä kuntoutuminen on edullisempaa ja hauskempaa. Fysioterapia voi toteutua yhtenä kuntoutusmuotona yhdessä toisen kuntoutustyöntekijän kanssa muodostetussa ryhmässä.

LASTEN- JA NUORTEN FYSIOTERAPIA

Lasten ja nuorten fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää lapsen/nuoren
liikkumis- ja toimintakykyä auttaen lasta/nuorta kokemaan mahdollisimman
monipuolisia ja normaaleja liikemalleja. Fysioterapiassa tuetaan lasta/nuorta
osallistumaan leikkiin ja peleihin, harrastuksiin, perheen yhteiseen toimintaan ja sosiaaliseen elämään.

Lasten fysioterapiassa on keskeistä liikkumis- ja toimintakyvyn haasteiden
mahdollisimman varhainen havaitseminen ja kuntoutuksen oikea-aikaisuus.
Fysioterapiassa on tärkeää myös antaa vanhemmille tietoa sensomotorisen
kehityksen tukemiseen ja ohjata keinoja lapsen/nuoren toimintakyvyn haasteiden
helpottamiseen arjessa.

Toteutamme fysioterapian toimipisteessämme tai lapsen/nuoren arkiympäristössä; kotona,
päiväkodissa tai koulussa. Lasten ja nuorten terapiatyössä korostuu yhteistyön
tärkeys lasta/nuorta ympäröivien aikuisten sekä muiden lapsen parissa toimivien
ammattilaisten kanssa.

Lasten -ja nuorten fysioterapiaan voi hakeutua usein lääkärin suosituksesta; kunnan tai
sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella, Kelan maksaman (vaativa lääkinnällinen
kuntoutus) tai itsemaksavana lääkärin lähetteellä.

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Psykofyysinen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Terapian tavoitteena on, että asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Voit hakeutua psykofyysiseen fysioterapiaan lääkärin suosituksesta; kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella, Kelan järjestämänä (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai itsemaksavana lääkärin lähetteellä.

ALLASTERAPIA

Allasterapia on fysioterapian erityismuoto, joka soveltuu kaiken ikäisille . Vedessä pystyt tekemään liikkeitä joiden suorittaminen kuivalla maalla on lähes mahdotonta koska veden noste keventää liikkumista pystyasennossa. Veden vastus taas lisää liikkeen rasitusta, nopeuttaa lihasten vahvistumista sekä parantaa kestävyyttä. Veden paine (sukeltaessa) lisää keuhkojen kapasiteettia. Allasterapiassa voit harjoitella uintia mahdollisesti uudella tekniikalla sekä tutustua erilaisiin uinnin apuvälineisiin.

Neuropointin fysioterapeutit toteuttavat allasterapiaa Porvoon uimahallissa sekä lähialueen palvelutalossa. Huomioithan tullessasi allasterapiaan, että terapeutin kanssa sovittu aika on terapian alkamisaika. Pyri olemaan paikalla altaassa tuohon aikaan. Terapia-aika tarkoittaa altaassa oloaikaa, mikäli toisin ei ole sovittu. Olet vakuutettu terapia-ajan.

TERVEYSLIIKUNTA

Somatic pilates


Yli 100 v. sitten Joseph Pilateksen kehittämässä pilateksessa ohjataan harjoittelijaa pilates ryhmä- tai yksityistunnilla vahvistamaan ja löytämään selkärankaa tukevat syvät lihakset, hahmottamaan rangan oikean asennon ja liikkeen sekä edelleen kohentamaan koko kehonsa kontrolloituja liikkeitä. Rentouttavan ja vahvistavan syvähengityksen harjoittelu ja sen yhdistäminen liikkeisiin on oleellinen osa pilatesta. Kokemuksesta voi sanoa, että pilates- harjoittelun myötä tuki- ja liikuntaelimistön toiminta arjessa kohentuu ja kivut vähenevät elleivät poistu kokonaan. Pilates soveltuu ihan kaikille ihmisille.

Spiraalistabilaatio

Tsekkiläisen lääkärin Richard Smisekin kehittämässä
spiraalistabilaatiossa harjoitellaan kehon lihasketjuja ja -kalvoja pitkän vastuskuminauhan
avulla pystyasennossa - seisten, istuen tai polviseisonnassa. Harjoittelun
myötä selkärangan asento ja kannatus kohentuu. Lihasketjut vapautuvat ja
vahvistuvat tukemaan rankaa sekä koko kehoa tasapainoiseen pystyasentoon. Näin
keho pääsee kiertymään vapaasti arjen toimissa esim. käveltäessä. Myös
ylävartalon ja yläraajojen liikkuvuus lisääntyvät spiraalistabilaatio-
harjoittelulla. Spiraalistabilaatio soveltuu erittäin hyvin mm. selkä- ja
skolioosiongelmaisille, kävelyongelmia omaaville sekä kävelyn harrastajille -
siis meille kaikille.

Neuropointissa pilatestunnit höystettynä
spiraalistabilaatiolla fysioterapeutti Heli Kronbergin ohjaamana torstaisin
(ryhmä soveltuu henkilölle, joka siirtyy itsenäisesti ja turvallisesti
lattiatasoon ja sieltä ylös).


Tervetuloa!