NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologinen fysioterapia on keskus- ja ääreishermostoperäisistä sairauksista tai vammoista kuntoutuville henkilöille tarkoitettu fysioterapiamuoto. Voit hakeutua fysioterapiaan mikäli sinulla on esimerkiksi:

  • Aivoverenkiertöhäiriön (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto) jälkitila
  • MS
  • Parkinson
  • Aivovamma tai aivokasvain
  • Selkäydinvamma tai selkäydinkasvain
  • CP
  • Lihastautisairaus

Fysioterapian tavoitteena on tukea kuntoutujaa saavuttamaan haluamansa työ- ja/tai toimintakyky. Neurologinen fysioterapia voi olla joko yksilö- tai ryhmämuotoista fysioterapiaa.

Yksilöfysioterapia voidaan toteuttaa vastaanottokäynteinä, kotikäynteinä tai esim. harrastelajin tutustumiskäynteinä. Lisäksi fysioterapia voidaan toteuttaa yhdessä toisen erityistyöntekijän, kuten esim. toimintaterapeutin kanssa yhteisterapiana.

Ryhmämuotoinen fysioterapia tapahtuu ryhmässä vastaanottokäynteinä tai esim. kuntosalilla. Ryhmässä kuntoutuminen on edullisempaa ja hauskempaa. Fysioterapia voi toteutua yhtenä kuntoutusmuotona yhdessä toisen kuntoutustyöntekijän kanssa muodostetussa ryhmässä.

LASTEN FYSIOTERAPIA

VAUVAT-LEIKKI-IKÄISET-KOULULAISET-NUORET

Lasten fysioterapiassa arvioidaan lapsen motorisia taitoja, toiminta- ja liikkumiskykyä sekä rajoitteita. Tämän perusteella laaditaan jokaiselle yksilölliset
tavoitteet. Näiden tavoitteiden kautta lapsi/nuori saa käyttöönsä ne taidot, joiden avulla voi löytää leikkimisen ja liikkumisen ilon sekä pystyy
osallistumaan perheen yhteiseen toimintaan ja harrastuksiin.

Fysioterapiakäynneillä vanhemmat saavat säännöllisesti ohjausta vauvojen käsittelyyn ja
päiväkodin ja koulujen henkilökunta lapsen toiminnan tukemiseen arjessa.
Isommille lapsille ja nuorille laaditaan omat kotiharjoitteluohjeet.

Fysioterapia toteutuu vastaanotolla, kotona, päiväkodissa tai koulussa. Teemme tiiviisti yhteistyötä perheen, päiväkodin/koulun henkilökunnan, sekä lähettävän tahon ja muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa.

Vanhemmat voivat hakeutua fysioterapiaan suoraan lääkärin lähetteellä, mutta suurin osa tulee
Kelan tai sairaaloiden ostopalvelusopimuksella.

Palveluihimme kuuluu mm:
- vauvan motorisen kehityksen tukeminen ja ohjaus
- liikuntavammaisten lasten, reuma- astma- ja syöpälasten fysioterapia
- leikki-ikästen- ja nuorten fysioterapia
- kehitysvammaisten fysioterapia

LYMFATERAPIA

Vodder-lymfaterapia on lymfaterapian alkuperäisin terapiamuoto, mihin muut versiot perustuvat. Lymfaterapia on pääasiassa erilaisiin ödeemoihin tarkoitettu manuaalisesti suoritettava hoito, mutta sitä käytetään myös kroonisiin kiputiloihin kipuhoitona, esim. fibromyalgiaan, CRPS jne. Lymfaterapia vaikuttaa yleensä positiivisesti myös unen laatuun. Lymfaterapiassa käytetään sidoksia, tukituotteita ja lymfateippausta tukemaan imunestekiertoa.

ALLASTERAPIA

Allasterapia on fysioterapian muoto joka tapahtuu vedessä. Se sopii kaiken ikäisille ja soveltuu moneen eri vaivaan. Vedessä asiakas pystyy tekemään liikkeitä joiden suorittaminen kuivalla maalla on lähes mahdotonta koska veden noste keventää liikkumista pystyasennossa. Veden vastus taas lisää liikkeen rasitusta, nopeuttaa lihasten vahvistumista sekä parantaa kestävyyttä. Veden paine (sukeltaessa) lisää keuhkojen kapasiteettia. Allasterapia on monipuolista ja hauskaa. Meillä allasterapia annetaan Porvoon uimahallissa tai lähialueen palvelutalossa.