Annica Ek

Vuonna 1976 olen valmistunut kuntohoitajaksi oppilaitoksesta
nimeltä Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut ja v. 1980 fysioterapeutiksi Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitoksesta. Olen vuodesta 1989 työskennellyt itsenäisenä ammatinharjoittajana. Erikoisalani on Vodder-lymfaterapia jota olen tehnyt vuodesta 1992. Osallistun vuosittain lymfaterapia-alan koulutuksiin. Olen pitkään työskennellyt Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa ja veteraanien avokuntoutuksessa.
Viimeisimpiä koulutuksiani on myofaskiatekniikat.

Kira Floman-Andersson

Olen valmistunut fysioterapeutiksi 2005. Olen suuntautunut ikääntyneiden ja tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaan, mutta myös neurologinen fysioterapia kiinnostaa. Ohjaan erilaisia liikuntaryhmiä, esim. kehonhallintaryhmät ja faskiaryhmät.

Kielitaitoni suomi, ruotsi ja englanti.

Viimeisimmät koulutukseni ovat

 • Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus 2017, 5 op
 • SUH, Trimmi-koulutus 2016
 • Alaselän diagnosointi 2015

- floman.andersson@gmail.com - 040-7575979 -

Kuvateksti

Lena Granfelt

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1979. Ensimmäiset
vuodet työskentelin terveyskuksessa ja sairaalassa eri osatoilla ja keräsin kokemusta. Vuodesta 1983 aloitin Lääkärikeskuksessa missä työ suuntautui tuki- ja liikuntaelin fysioterapiaan, kävin silloin eri OMT-lyhyitä kursseja.

Vuonna 1989 kävin vanhanmuotoisen erikostumiskoulutuksen
neurologiseen fysioterapiaan ja aloitin fysioterapeutin työt ammatinharjoittajana. Olen vuosien aikana suorittanut lyhyitä neurologisen kuntoutuksen koulutuksia.


Tuula Laajapuro-Savolainen

Olen valmistunut fysioterapeutiksi v. 1975 ja
erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan v.1979. Minulla on pitkä työkokemus neurologisten asiakkaiden fysioterapiasta, lasten - ja nuorten fysioterapiasta sekä Kelan vaikeavammaisten fysioterapiasta.

Lisäkoulutusta minulla on mm Bobath konseptista ( Basic
ja Advanced), vauvojen ja lasten tutkimisesta ja terapiasta sekä
allasterapiasta.

Annika Malmberg

Olen valmistunut fysioterapeutiksi 1994. Erikoisalani on lasten ja aikuisten neurologia ja lasten fysioterapia, jossa olen toiminut ammatinharjoittajana v 1995 lähtien. Tällä hetkellä toimin pääasiassa lasten kanssa. Olen käynyt neurologisen fysioterapian jatkolinja koulutuksen v. 1997, NDT-koulutus (Neurodevelopmental treatment) v. 2000 ja vauvaterapia koulutuksen 2005. Vuonna 2013 olen suorittanut kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon.

Ann-Kristin Sandström

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1989. Minulla on pitkä kokemus tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiasta, tällä hetkellä teen kuitenkin enimmäkseen töitä neurologisen fysioterapian sekä allasterapian parissa.
Olen käynyt erilaisia koulutuksia liittyen tuki- ja liikuntaelinten
fysioterapiaan, neurologiseen fysioterapiaan sekä allasterapiaan. Lisäksi olen kiinnostunut ravitsemuksesta ja ravinnon merkityksestä terveyteen. Olen käynyt siihen liittyviä koulutuksia ja annan mielelläni asiakkailleni tarvittaessa neuvontaa.

Kielitaitoni suomi, ruotsi ja englanti.

- ankri.sand@gmail.com -

Susanna Savela Valmistuin fysioterapeutiksi 2005 Helsingistä, ja sen jälkeen olen kerännyt työkokemusta neurologisesta ja ikääntyneiden fysioterapiasta. Laajemmista koulutuksista olen käynyt Bobath-koulutuksen, ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot neurologiseen fysioterapiaan Tampereen
ammattikorkeakoulussa sekä ollut mukana AVH aktivoivan fysioterapian koulutuskokonaisuudessa Uudellamaalla. Olen kiinnostunut lasten fysioterapiasta ja tällä hetkellä teen
lasten fysio- ja allasterapiaa kouluilla ja Neuropointissa.

Lisäksi olen Ikäinstituutin VOITAS (voima- ja tasapainoharjoittelu) – kouluttaja ja työskennellyt vuoden näkövammaisten liikkumistaidon ohjaajana. Urani aikana
olen oppinut kunnioittamaan asiakkaani yksilöllisyyttä ja omaa elämäntarinaa, ja haluan tukea asiakkaitani kuntoutuksessa kohti omia tavoitteitaan.

Viimeisimmät koulutukseni ovat:
- Asentohuimaus- ja alaraajan faskia –koulutus 2017

- Erityisuinnin mahdollisuudet fysioterapiassa 2017

-Allasterapiakoulutus 2017

- SUH:n Trimmi-koulutus 2017

- Fysioterapia 2017: Teemana yläraajat

- Parkinson-koulutus 2016

Kielitaitoni suomi, ruotsi ja englanti

suski.savela@gmail.com -
040-5616355


Netta Turunen

Olen valmistunut fysioterapeutiksi 2005 ja erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan 2008 Turun AMK:ssa. Olen työskennellyt koko urani ajan pääosin neurologisen sairauden omaavien asiakkaiden parissa. Työurani aikana olen ollut töissä terveyskeskuksissa, päiväsairaalassa, sairaalassa neurologisella akuuttiosastolla ja vuodesta 2013 olen tehnyt fysioterapeutin töitä ammatinharjoittajana. Omaan kokemusta Bobath-koulutuksesta (Basic ja Advanced) sekä monista muista neurologiseen fysioterapiaan kohdistuvista koulutuksista. Haluan tarjota asiakkailleni mahdollisuuksia löytää uusia ulottuvuuksia itsestään.

Kielitaitoni suomi, ruotsi ja englanti.

Koulutustaustaani

 • GAS-koulutus 2017
 • INN-course (Integrating neurodynamics into neurorehabilitation) 2015
 • Bobath Advanced Course 2015
 • Bobath-koulutus 2013
 • Sanaton ohjaus 2014
 • Toiminnalliset kädet 2012
 • Neurologisen fysioterapian erikoistumiskoulutus 2008

- netta.turunen@pp.inet.fi - 040-7606556 -

Outi Tuupanen

Valmistuin fysioterapeutiksi 1994 Helsingistä. Olen
erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan (Bobath-konsepti) sekä lasten ja nuorten terapiaan. Pidemmät täydennyskoulutukseni ovat: Tampereen
ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot neurologiseen fysioterapiaan (2017) ja Neurologisen lapsen fysioterapia ja kuntoutus (2015).

Olen toiminut fysioterapeuttina eri sektoreilla kaiken ikäisten vaikeavammaisten ja neurologisten kuntoutujien parissa. Ammatinharjoittajana Porvoossa olen ollut vuodesta 2003. Olen motivoitunut kuntoutujalähtöiseen fysioterapiaan ja haluan kehittyä työssäni.

Kielitaitoni suomi, ruotsi ja englanti.

Viimeisimmät koulutukseni:

 • Neurologisen fysioterapian täydennyskoulutus, Tampere AMK 2017
 • Huimauskoulutus 2017
 • Musiikin käyttö neurologisilla kuntoutujilla 2017
 • Faskiakoulutus 2017
 • ALS:ia sairastavan fysioterapia 2016
 • Parkinson koulutuspäivä 2016
 • Neurologisen lapsen fysioterapia 2015
 • Neurologisen fysioterapian lähtökohdat ja ajankohtaiset kysymykset 2015, 5 op

- neuropointporvoo@gmail.com - 050-4950956 -